En gruppe mennesker, der står omkring en tavle.

Analyse

Uanset om du søger hjælp til leadgenerering, mødebooking eller en effektiv salgsstrategi, så hjælper Partner Dialog dig igennem salgsprocessen med netop den indsats, du har behov for og den viden, du savner.

Bliv ringet op af os

B2B OG B2C KUNDE- OG MARKEDSANALYSER

Fundamentet for enhver ny strategi, eller en salgs- eller markedsføringsindsats er viden. Det er viden, der er afgørende for, at du kan vælge netop det spor, der fører til succes. Den viden kan opnås igennem brug af en analyse specielt lavet til dine behov.

Hvis du mangler viden om dine kunder eller marked, kan Partner Dialog hjælpe dig. For eksempel med viden om det nye segment, du ønsker at opdyrke, om dine kunders syn på dig og dine konkurrenter eller om markedsmulighederne for dit nye produkt.

Partner Dialog tilbyder flere former for kunde- og markedsanalyser, fra den traditionelle markeds- eller kundetilfredshedsanalyse til den mere distingverede 360°s undersøgelse, der giver også giver dig de konkrete løsninger på dine udfordringer nu og i fremtiden.

PDMs praktiske salgs, analyse og marketingtilgang sikrer dig, at den viden, du får, omsættes til handling.

Nedenfor kan du læse videre om vores analysetyper men du er også velkommen til at kontakte os her

1. Strategisk 360° kunde- og markedsanalyse

Den strategiske kunde- og markedsanalyse har til formål at lægge et meget bredt og dybt videngrundlag for dine nye strategi.

Analysen kortlægger således stort set alle område, der har betydning for valg af den rette strategi, så som kommunikation og markedsføring, salgsindsats, service, produktsortiment og -udvikling – alt set i et nutids og fremtidsperspektiv og ikke mindst i forhold til din konkurrencesituation.

En sådan viden er den sikre vej til valg og eksekvering af den succesfulde strategi.

2. Videnbaserede SWOT analyser

SWOT analysen er et effektivt værktøj til at foretage en intern vurdering af virksomhedens situation – en metode, mange virksomheder benytter sig af.

Men bygger de enkelte fokusområder i din SWOT analyse på viden eller bygger de på formodninger, f.eks. når det gælder jeres stærke og svage sider i forhold til konkurrenterne? Eller når det gælder de trusler, der er de mest påtrængende, og som du derfor skal agere hurtigt på?

Den vidensbaserede SWOT analyse giver dig svar på de afgørende spørgsmål, så din SWOT analyse bygger på facts – så du kan vælge de kampe, der er værd at kæmpe.

3. Segmentanalyser

Segmentanalysen belyser, hvilke segmenter, der er mest oplagte til dine produkter og serviceydelser, ikke blot når det gælder demografiske forhold, såsom branche, beliggenhed, ansatte osv. men også når det holdningsmæssige sider, som kendetegner de interesserede og dem, der bestemt ikke er det.

Men en sådan viden kan du fokusere dit salg, kommunikation og markedsføring, og dermed undgå at spilde krudtet på dem, der alligevel ikke er interesserede.

4. Kundetilfredshedsanalyser

Kundetilfredshedsanalyser er blevet hver mands eje. Mange udfører dem, og der er derfor blandt mange kunder en stigende træthed omkring dem.

Det betyder, at det er de mest tilfredse kunder, der svarer, fordi netop de gerne vil hjælpe dig. Resultatet er for pæne pointscorer, som du ikke kan bruge til ret meget andet end internt rygklapperi.

Vores tilfredshedsanalyser tager højde for disse udfordringer og levere et resultat, der ikke bare afspejler flinkhed, men kommer ind til kernen af, hvor du virkelig er ok, og hvor du til gengæld bør sætte ind.

5. Markedsanalyse

Hvad enten du skal lancere et nyt produkt eller blot gerne vil kende dit marked og kunder bedre, er markedsanalysen er vigtigt værktøj.

Vores tilgang er en kombination af eksisterende viden, supplerende deskresearch og dybdegående kundeundersøgelse, der indhenter manglende viden om f.eks. nuværende, tidligere eller potentielle kunder kendskab og holdninger, der har betydning for valg eller fravalg.

Med den viden kan du sikkert justere dine markedsindsatser og øge effekten af den.

6. Effektmålinger

Effektmålinger kan have mange formål, men fælles for vores er, at de kan afdække resultater af indsatsområder, du ikke umiddelbart kan se, f.eks.

  • hvilke af vores løbende aktiviteter og indsatsområder har den største effekt?
  • hvilke har størst betydning i et fremtidsperspektiv?
  • hvilke kan fravælges, fordi de er uden betydning?
  • hvilke bør ændres og hvordan?
  • hvilken effekt havde vores kampagne for nye kunder på de eksisterende?

Effektmålingen er dig et effektivt værktøj til at øge effekten af dine indsatsområder og udpege de aktiviteter, du kan spare væk.

7. Kampagnetests (præ- og posttests)

Kampagnetest er et effektivt værktøj til at sikre sig, at kampagnen rent faktisk har virket.

Udfordringen er, at den som oftest alene viser f.eks. kendskabsniveauet før og efter en kampagnegennemførelse, og f.eks. om målene for kampagnen er nået eller ikke.

Derfor lægger vi en form for prætest ind, der ikke blot tester, om du kan forvente et positivt resultat, men også hvad du kan gøre for at sikre dig det.

8. Prækvalificeringsanalyse af kundeemner til new bizz møder

Du har måske erfaret, at mange kundemøder er spildte. Og du har måske også tænkt over, om det ikke kunne være undgået eller i hvert fald minimeret.

En prækvalificeringsanalyse afdækker de forhold hos kunderne, der er afgørende for, at de er reelt interesserede i din virksomhed, dine produkter og serviceydelser.

Vores udgangspunkt for analysen er selvsagt de mere kontante, demografiske forhold, men de afgørende ligger ofte helt andre steder, f.eks. i personlige forhold, holdninger, kendskabsforhold, mv.

Med en sådan viden kan du ikke alene sortere de irrelevante møder fra – du sikrer dig også en optimering af din generelle tilgang til nye kunder.

9. Kombineret telemarketing- og kundeanalyse

Hvis du anvender telemarketing f.eks. til at få møder med nye kunder, kan du med fordel kombinere indsatsen med en kundeanalyse.

Derved får du et langt større udbytte af den indsats, som derved både resulterer i møder og viden om de kundeemner, der afviser.

Opkaldets formål – at opnå et møde – er i sagens natur begrænsende for, hvilke og hvor mange spørgsmål, man kan få svar på, men med en omhyggelig tilrettelæggelse og gennemførelse kan du få svar på væsentlige spørgsmål, som du kan anvende i din fremtidige strategi.

Skal vi kontakte dig?

Du kan også ringe til os på +45 38 41 03 26 eller skrive til info@partnerdialog.dk.

konvulut